Prof. Michał Lunc, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1960Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1957Szaniawski Andrzej  Rozchodzenie się niewielkich zaburzeń w mieszaninie cieczy z drobnymi pęcherzykami gazu