Prof. Stefan Manczarski, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Professor
1959Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1970Brahmer-Kacprzyńska Anna  Analiza propagacji sygnału elektromagnetycznego w niejednorodnej plazmie metodą asymptotyczną 
2.1969Kucia Henryk  Skalowanie anten krótkich stosowanych w miernictwie pól wielkiej częstotliwości 
3.1968Brunne Marek  Teoria indukcyjnej metody pomiaru przewodności plazmy 
4.1965Czyż Jerzy  Uogólnienie teoretyczne wzajemnych impedancji prostoliniowych odcinków z prądem i zastosowania praktyczne