Teresa Wiśniewska

Payroll Office (BP)
position: manager
telephone: (+48) 22 828 53 72
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 117
room: 616
e-mail: twisn

Recent publications
1.Skubis J., Wiśniewska T., Rejmund F., Pomiary wybranych parametrów emisji akustycznej emitowanej przez wyładowania elektryczne, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-35, 1990