Tomasz Katz, M.Sc., Eng.

Department of Experimental Mechanics (ZMD)
Division of Non-Destructive Testing (PBN)
position: specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 248
room: 537
e-mail: tkatz

Recent publications
1.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. I, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.1, pp.26-29, 2013
Abstract:

Badania ultradźwiękowe są obecnie podstawową metodą badań nieniszczących materiałów i struktur kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. W badaniach wykonywanych na etapie produkcji części i zespołów kompozytowych największe znaczenie mają zautomatyzowane techniki ultradźwiękowe oparte na metodzie przepuszczania, nazywane w branży lotniczej technikami C-scan. Pozwalają one w szybki i wydajny sposób badać zarówno laminaty monolityczne jak i struktury przekładkowe o różnej grubości i budowie dając w wyniku zobrazowania typu C badanych części. Podstawowe zasady działania systemów C-scan oraz przykłady ich praktycznego stosowania opisano w pracy.

Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, kompozyty węglowe, wady kompozytów

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Katz T.-other affiliation
2.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. II, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.2, pp.34-38, 2013
Abstract:

Podstawową techniką stosowaną w badaniach laminatów węglowych metodą Phased Array jest kontaktowa metoda echa z ręcznym przesuwem głowicy. Pod względem mobilności i uniwersalności jest to technika zbliżona do konwencjonalnych badań defektoskopowych ze zobrazowaniem typu A, zapewniająca jednak pełny zapis wyników badania oraz znacznie większe możliwości ich analizy.

Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, wady laminatów węglowych, typy zobrazowań PA

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Katz T.-other affiliation

Conference papers
1.Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.1-18, 2012