Prof. Witold Rosiński, Ph.D., Dr. Habil., Eng.


Doctoral thesis
1960Opór ujemny o sprzężeniu wewnętrznym w tranzystorach stopowodyfuzyjnych 
supervisor -- Prof. Janusz Groszkowski, Ph.D., Dr. Habil., Eng., IPPT PAN
35 
Professor
1953Title of professor
Supervision of doctoral theses
1.1972Kobendza Andrzej  Pewne własności zjawisk kontaktowych w cienkowarstwowych przyrządach czynnych na selenku kadmu 
2.1969Janicki Tadeusz  Wybrane zagadnienia konstrukcji i technologii krzemowych tranzystorów dyfuzyjnych 
3.1969Janik Elżbieta  Badanie mechanizmu przewodzenia prądu w stopowych heterozłączach Ge-Si oraz zastosowanie wyników badań do konstrukcji diod szybko przełączających 
4.1969Ignatowicz Stanisław  Otrzymywanie cienkich warstw tellurku rtęciowego (HgTe) 
5.1969Markowska Ewa  Pomiar ruchliwości nośników ładunku w półprzewodniku niejednorodnym 
6.1968Stolarski Edward  Półprzewodnikowe modulatory mechaniczne 
7.1965Kobus Andrzej  Asymetria wtórna w halotronach germanowych 
8.1964Pułtorak Jerzy  Złącze p-n w warunkach ekskluzji i akumulacji nośników mniejszościowych