Zbigniew Wołejsza, Ph.D., Dr. Habil., Eng.

Department of Intelligent Technologies (ZTI)
Division of Safety Engineering (PIB)
position: main specialist
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 197
room: 444
e-mail: zwolej

Recent publications
1.Mikułowski G., Pawłowski P.K., Wołejsza Z., Podwozie lotnicze z adaptacyjnym systemem absorpcji energii, JOURNAL OF AERONAUTICA INTEGRA, ISSN: 1896-8856, Vol.1, pp.125-129, 2007
Abstract:

Podczas każdego lądowania samoloty są narażone na duże przeciążenia dynamiczne mające zdecydowany wpływ na trwałość i niezawodność konstrukcji nośnej. Wielkość przeciążeń, jakim poddawany jest kadłub samolotu, zależy w dużej mierze od poprawnej pracy podwozia lotniczego. Głównym elementem podwozia, który pochłania największą ilość energii kinetycznej związanej z momentem przyziemienia jest amortyzator. Optymalne działanie amortyzatora lotniczego ma decydujący wpływ na zużycie zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych oraz na bezpieczeństwo lądowania.
Wprowadzenie systemu adaptacyjnego, który będzie w stanie modelować charakterystykę dyssypacji po przeprowadzeniu diagnozowania energii kinetycznej związanej z prędkością przyziemienia i ciężarem samolotu, znacznie poprawi efektywność działania amortyzatora lotniczego, zwiększając niezawodność eksploatacyjną konstrukcji i bezpieczeństwo lotu.

Keywords:

podwozia lotnicze, podwozie adaptacyjne, adaptacyjna dyssypacja energii

Affiliations:
Mikułowski G.-IPPT PAN
Pawłowski P.K.-IPPT PAN
Wołejsza Z.-IPPT PAN

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
420831
2017-03-13
BUP 21/18
2018-10-08
Faraj R., Wołejsza Z.
Konstrukcja mechanizmu do pre-rotacji wirnika nośnego oraz sposób wprawiania wirnika nośnego w stan wstępnej rotacji z zastosowaniem mechanizmu z kołem zamachowym, zwłaszcza do kapsuł zrzutowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
419786
2016-12-13
BUP 13/18
2018-06-18
Holnicki-Szulc J., Faraj R., Pawłowski P., Wołejsza Z., Kaźmierczak K., Hinc K.
Rozkładana konstrukcja sterowca stratosferycznego i sposób zmiany objętości, zwłaszcza rozkładanej konstrukcji sterowca stratosferycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-