Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Kleiber M., Taczała M., Buczkowski R. Advances in Computational Plasticity

Elasto-Plastic Response of Thick Plates Built in Functionally Graded Material Using the Third Order Plate Theory
Springer International Publishing

978-3-319-60885-3
2018 185-199 english
2 Rojek J. Contact Modeling for Solids and Particles

Contact Modeling in the Discrete Element Method
Springer

3319901559
2018 177-228 english
3 Bąk R., Burczyński T. Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego

Wydawnictwo Naukowe PWN

9788301194963
2017 1-586 polish
4 Wiśniewski K., Turska E. Shell-like Structures. Advanced Theories and Applications

Selected topics on mixed/enhanced four-node shell elements with drilling rotation
Springer International Publishing

978-3-319-42277-0
2017 572 247-288 english
5 Marszałek A., Burczyński T. Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers

Ordered Fuzzy Candlesticks
Springer International Publishing

978-3-319-59613-6
2017 183-194 english
6 Kleiber M. GLOBALIZACJA, INTEGRACJA EUROPEJSKA A SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA

MĄDRA POLSKA, ZGODNA EUROPA, SOLIDARNY ŚWIAT
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

978-83-63305-44-4
2017 156-158 polish
7 Podgórski J., Błazik Borowa E., Bec J., Burczyński T., Kuczma M., Latalski J., Warmiński J. Computer Methods in Mechanics

AIP Publishing

978-0-7354-1614-7
2017 1922 - english
8 Kleiber M., Kowalczyk P. Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids

Springer

978-3-319-33454-7
2016 1-345 english
9 Nosewicz S. Discrete element modeling of powder metallurgy processes

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-74-6
2016 5 1-183 english
10 Jarzębski P., Wiśniewski K. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Performance of the parallel FEAP in calculations of effective material properties using RVE
CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, M. Kleiber et al. (Eds.)

978-1-138-02906-4
2016 241-244 english
11 Kleiber M. EKONOMICZNA POZYCJA EUROPY W ŚWIECIE

DOKĄD ZMIERZA EUROPA – PYTANIE AKTUALNE JAK NIGDY PRZEDTEM
Dom Wydawniczy ELIPSA

978-83-8017-134-3
2016 10-16 polish
12 Kleiber M., Burczyński T., Wilde K., Górski J., Winkelmann K., Smakosz Ł. Advances in Mechanics:Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

Balkema

978-1-138-02906-4
2016 - english
13 Kleiber M., Burczyński T., Wilde K., Górski J., Winkelmann K., Smakosz Ł. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues

CRC Press, Taylor & Francis Group

978-1-138-02906-4
2016 1-632 english
14 Kleiber M. Mądra Polska

IPPT PAN

978-83-89687-95-1
2015 1-584 polish
15 Kleer J., Kleiber M. Zagrożenia globalne barierami rozwoju

Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"

978-83-8017-054-4
2015 1-153 polish
16 Kleer J., Kleiber M. Global threats as barriers to development

Polish Academy of Sciences "Poland 2000 Plus Foresight Committee

978-83-8017-065-0
2015 1-143 english
17 Jurczak G., Maździarz M., Dłużewski P. Nanomechanics: Selected problems

Atomistic-continuum modelling of coupled fields and defects in semiconductor crystals
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Muc A., Chwał M., Garstecki A., Szefer G. (Eds.)

978-83-7242-812-7
2015 77-98 english
18 Taczała M., Buczkowski R., Kleiber M. Współczesna Mechanika Konstrukcji w Projektowaniu Inżynierskim

Stateczność płyt o cechach materiałów gradientowych na podłożu sprężystym
Polska Akademia nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

978-83-938648-6-7
2015 375-388 polish
19 Burczyński T., Poteralski A., Szczepanik M. Advances in Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control in Engineering and Sciences

Immune and swarm optimization of structures
Springer International Publishing Switzerland, Computational Methods in Applied Sciences 36, D.Greiner et al. (Eds.)

978-3-319-11540-5
2015 295-308 english
20 Kowalczyk P. Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna

Badania modelowe z wykorzystaniem MES w biomechanice
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

978-83-7837-045-1
2015 363-378 polish
21 Buczkowski R., Kleiber M. Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych

Wydawnictwo Naukowe PWN

978-83-01-17796-6
2014 1-214 polish
22 Postek E. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

Parameter Sensitivity of a Tensegrity Model of a Tissue
IPPT Reports on Fundamental Technological Research, Postek E., Kowalewski T.A. (Eds.)

978-83-89687-91-3
2014 3 81-92 english
23 Postek E. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

Generic Models of Linear and Non-linear Visco-elastic Surface Deformation above a Fault
IPPT Reports on Fundamental Technological Research, Postek E., Kowalewski T.A. (Eds.)

978-83-89687-91-3
2014 92-101 english
24 Postek E. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

Reliability Analysis of Reinforced Concrete Structures
IPPT Reports on Fundamental Technological Research, Postek E., Kowalewski T.A. (Eds.)

978-83-89687-91-3
2014 105-127 english
25 Postek E. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

Development of a Concept of an Agent-stress Model of a Tissue
IPPT Reports on Fundamental Technological Research, Postek E., Kowalewski T.A. (Eds.)

978-83-89687-91-3
2014 127-134 english
26 Postek E., Kowalewski T.A. GRAFEN – IPPT PAN COMPUTER OF BIOCENTRUM OCHOTA GRID

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

978-83-89687-91-3
2014 3 1-164 english
27 Dłużewski P., Jurczak G., Young T.D. Book of abstracts of 3rd International Conference on Material Modelling incorporating 13th > European Mechanics of Materials Conference

IPPT PAN

978-83-89687-83-8
2013 - english
28 Labra C.A., Oñate E., Rojek J. Advances in the Development of the Discrete Element Method for Excavation Processes

Monograph CIMNE Nº-132

2012 1-203 english
29 Kleiber M., Kowalczyk P. Wprowadzenie do nieliniowej termomechaniki ciał odkształcalnych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

2011 1-360 polish
30 Rojek J., Oñate E., Labra C., Kargl H. Particle-Based Methods, Series: Computational Methods in Applied Sciences

Discrete Element Modelling of Rock Cutting
Springer

2011 25 247-267 english
31 Szałachowski P., Kotulski Z., Księżopolski B. CN 2011, Communications in Computer and Information Science

Secure position-based addressing scheme for WSN communication
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Kwiecień A., Gaj P., Stera P. (Eds.)

2011 160 386-397 english
32 Wiśniewski K., Turska E. Shell-like Structures. Non-classical Theories and Applications

Recent Improvements in Hu-Washizu Shell Elements with Drilling Rotations
Springer

2011 391-412 english
33 Kleiber M. Ekoefektywność Technologii

Wydawnicto Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego (M. Kleiber - redaktor pracy zbiorowej)

2011 1-197 polish
34 Wiśniewski K. Finite rotation shells: Basic equations and finite elements for Reissner kinematics, Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and Sciences

Springer Verlag

2010 1-498 english
35 Stocki R. Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2010 1-337 polish
36 Kotulski Z., Szczepiński W. Error Analysis with Applications in Engineering, Series: Solid Mechanics and Its Applications

Springer

2010 169 1-284 english
37 Dłużewski P., Young T.D., Dimitakopulos G., Kioseoglou J., Komninou Ph. Computer Methods in Mechanics, Advanced Structured Materials

Nonlinear finite element and atomistic modelling of dislocations in heterostructures
Springer Verlag, Kuczma M., Wilmański K. (Eds.)

2010 1/III 239-253 english
38 Stocki R., Kolanek K., Jendo S., Kleiber M. Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures

Continuous and discrete reliability-based optimization of truss structures
CRC Press / Balkema

2010 1-13 english
39 Księżopolski B., Szałachowski P., Kotulski Z. CN 2010, Communications in Computer and Information Science

SPOT: Optimization tool for network adaptable security
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Kwiecień A., Gaj P., Stera P. (Eds.)

2010 79 269-279 english
40 Szałachowski P., Księżopolski B., Kotulski Z. CN 2010, Communications in Computer and Information Science

On authentication method impact upon data sampling delay in Wireless Sensor Networks
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Kwiecień A., Gaj P., Stera P. (Eds.)

2010 79 280-289 english
41 Księżopolski B., Kotulski Z.A., Szałachowski P. Computer networks, communications in computer and information science

Approach to network security
Springer, Kwiecień A., Gaj P., Stera P. (Eds.)

2009 39 233-241 english
42 Rojek J., Oñate E., Labra C., Kargl H., Akerman J. Technology innovation in underground construction

Optimizing rock cutting through computer simulation
CRC Press, Beer G. (Ed.)

2009 299-314 english
43 Kotlarz P., Kotulski Z.A. Multimedia w biznesie i zarządzaniu

Sieć S-P w implementacji neuronowej
Difin (Warszwa), Kiełtyk L. (Ed.)

2009 490-497 polish
44 Kotulski Z.A., Kowalczyk P., Sosnowski W. Selected topics of contemporary solid mechanics. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9–12, 2008

IPPT PAN (Warszawa), Kotulski Z.A., Kowalczyk P., Sosnowski W. (Red.)

2008 1-442 english
45 Kotulski Z.A., Nowicki A., Szczepiński W. Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

BEL Studio (Warszawa)

2008 1-271 polish
46 Ciszkowski T., Kotulski Z.A. Handbook of research on wireless security

Secure routing with reputation in MANET
Idea Group Inc. (United States), Yan ZHANG, Jun ZHENG, Miao MA (Eds.)

2008 449-460 english
47 Kotulski Z.A., Zwierko A. Handbook of research on wireless security

Security of mobile code
Idea Group Inc. (United States), Yan ZHANG, Jun ZHENG, Miao MA (Eds.)

2008 28-43 english
48 Bojar K., Nieniewski M. Information technologies in biomedicine

Mathematical Morphology (MM) features for classification of cancerous masses in mammograms
Springer, Piętka E., Kawa J. (Eds.)

2008 129-138 english
49 Szolc T., Tauzowski P., Stocki R., Knabel J. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Stochastic approach of crack parameters identification of rotor shaft machines be means of Monte Carlo sampling
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 161-178 english
50 Stocki R., Tauzowski P., Knabel J., Szolc T. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Identification methods of crack parameters of rotor shaft machines monitored on-line applied to analysis of steam turbogenerator
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 179-192 english
51 Sosnowski W., Szolc T., Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Attempts of durability assessment of cracked rotor shafts
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 193-204 english
52 Jankowski Ł., Bednarek T., Sosnowski W. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis

Selected topics in identification of dynamic loads
Silesian University of Technology (Gliwice), Moczulski W., Ciupke K. (Eds.)

2008 357-404 english
53 Kotulski Z.A., Zwierko A. Mobile computing: Concepts, methodologies, tools, and applications

Security of mobile code
Idea Group Inc. (United States), Taniar D. (Ed.)

2008 2583-2599 english
54 Rojek J. Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2007 4 1-341 polish
55 Bator M., Nieniewski M., Ustymowicz M. Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Doświadczenia z detekcją mikrozwapnień oraz mas nowotworowych w mammogramach
Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Gdańsk, Kowalczuk Z., Wiszniewski B. (Eds.)

2007 305-322 polish
56 Kulpa Z. Diagrammatic interval analysis with applications, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 1 1-230 english
57 Kowalczyk P. Sensitivity analysis in finite element computations of elasto-plasticity, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 7 1-212 english
58 Ustymowicz M., Nieniewski M. Computer vision and graphics, Computational imaging and vision

Morphological method of microcalcification detecti
Springer, Wojciechowski K., Smolka B., Palus H., Kozera R.S., Skarbek W., Noakes L. (Eds.)

2006 32 921-928 english
59 Petryk H., Stupkiewicz S., Maciejewski G. IUTAM Symposium on size effects on material and structural behaviour at micron- and nano-scales

Modelling of austenite/martensite laminates with interfacial energy effect
Springer, Tong P., Sun Q.P. (Eds.)

2006 151-162 english
60 Petryk H., Stupkiewicz S., Maciejewski G. Proceedings IUTAM Symp. on Size Effects on Material and Structural Behaviour at Micron- and Nano-scales

Modeling of austenite/martensite laminates with interfacial energy effect
Springer

2006 151-162 english
61 Tauzowski P. Obiektowo-zorientowane środowisko obliczeniowe dla zagadnień mechaniki konstrukcji, Rozprawa doktorska

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2005 3 1-136 polish
62 Baczyński Z.F., Janas M. Optymalizacja naprężeń w płytach dennych stalowych zbiorników cylindrycznych

Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej

2005 1-66 polish
63 Nieniewski M. Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wododziałowej

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT (Warszawa)

2005 1-184 polish
64 Nieniewski M. Computer Recognition Systems

Watershed extraction of the exact shape of microcalcifications in mammograms
Springer, Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M, Żołnierek A. (Eds.)

2005 635-643 english
65 Zwierko A., Kotulski Z.A. Next generation internet networks, 1st EuroNGI Conference on Next Generation Internet Networks - Traffic Engineering /NGI 2005 / Rome, April 18-20

A new protocol for group authentication providing partial anonymity
IEEE Press

2005 356-363 english