Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów

   Pracownia Fizyki Płynów Złożonych

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Bukowicki Marek mgr doktorant 327 446
Ekiel-Jeżewska Maria prof. dr hab. profesor nadzwyczajny 323 227
Gruziel Magdalena dr specjalista 322 421
Myłyk-Kramarska Anna dr starszy programista 324 449
Pręgowska Agnieszka dr inż. adiunkt 442 417
Słowicka Agnieszka dr adiunkt 322 421
Szczepański Janusz prof. dr hab. profesor nadzwyczajny 324 449
Tokarzewski Stanisław dr hab. inż. emeryt 323 227
Trombley Chris mgr doktorant 327 446
Walenta Zbigniew dr hab. emeryt 327 446
Żuk Paweł dr programista 322 421