Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów

   Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie

      Laboratorium Bio- i Mikro-Przepływów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Błoński Sławomir dr inż. adiunkt 312 413
Kowalewski Tomasz prof. dr hab. profesor zwyczajny 227 422