Zakład Mechaniki Materiałów

Pracownia Mikromechaniki Materiałów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Czubacka Urszula starszy technik dokumentalista 133 204
Frydrych Karol dr inż. adiunkt 138 436
Hołobut Paweł dr inż. starszy specjalista 109 195
Kowalczyk-Gajewska Katarzyna dr hab. inż. profesor nadzwyczajny 141 435
Kursa Michał dr inż. adiunkt 134 304
Lewandowski Maciej mgr inż. doktorant 140 453
Majewski Michał mgr inż. specjalista 141 435
Mróz Zenon prof. dr hab. inż. emeryt 136 139
Petryk Henryk prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny 137 138
Ryś Maciej mgr inż. asystent 142 418