Zakład Mechaniki Materiałów

Pracownia Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Basista Michał dr hab. inż. profesor nadzwyczajny 143 212
Bochenek Kamil mgr inż. starszy specjalista 145 438
Krajewski Marcin dr inż. asystent 144 456
Maj Justyna mgr inż. starszy laborant 145 438
Pietrzak Katarzyna dr hab. inż. profesor nadzwyczajny 144 456
Poniżnik Zuzanna dr inż. laborant 146 437
Węglewski Witold dr inż. specjalista 146 437
Witecka Agnieszka dr inż. asystent 142 418