Zakład Technologii Inteligentnych

Pracownia Inżynierii Bezpieczeństwa

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Błachowski Bartłomiej dr inż. specjalista 419 192
Broniszewska Paula mgr inż. specjalista 429 153
Całka Jan starszy laborant 343
Faraj Rami mgr inż. asystent 440 432
Gawlicki Michał mgr inż. doktorant 432 428
Graczykowski Cezary dr inż. adiunkt 434 313
Jankowski Łukasz dr hab. inż. profesor instytutu 432 428
Mikułowski Grzegorz dr inż. specjalista 442 417, 341
Orłowska-Gałęzia Anita dr główny specjalista 440 432
Osuch-Rak Ewa mgr inż. główny specjalista 429 153
Pawłowski Piotr dr inż. główny specjalista 444 197
Pisarski Dominik dr adiunkt 411 168
Popławski Błażej mgr inż. doktorant 411 168
Świercz Andrzej dr inż. główny specjalista 431 103
Wiszowaty Rafał dr inż. specjalista 411 168
Wołejsza Zbigniew dr hab. inż. główny specjalista 444 197
Zieliński Tomasz dr hab. inż. adiunkt 443 241
Ziółkowski Andrzej dr hab. inż. adiunkt 441 345