Zakład Technologii Inteligentnych

Pracownia Sterowania i Dynamiki Układów

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Bajer Czesław prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny 435 265
Dyniewicz Bartłomiej dr hab. inż. adiunkt 435 265
Grzędziński Janusz dr hab. inż. emeryt 441 345
Konowrocki Robert dr inż. specjalista 436 319
Michajłow Maciej mgr doktorant 436 319
Szmidt Tomasz dr adiunkt 437 267
Szolc Tomasz dr hab. inż. profesor nadzwyczajny 436 319
Wasilewski Maciej mgr inż. doktorant 433 427