Zakład Technologii Inteligentnych

Zespół Systemów Inteligentnych

Nazwisko Imię Stopień nauk. Stanowisko Pokój Tel. wew.
Będkowski Janusz dr inż. adiunkt 438 429
Borkowski Adam prof. dr hab. inż. emeryt 434 313
Meissner Mirosław dr hab. inż. profesor nadzwyczajny 124 317
Szklarski Jacek dr adiunkt 439 221
Zawidzki Maciej dr inż. adiunkt 449 221