Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Procedura typu Chapmana-Enskoga w spektralnej hydrodynamice radiacyjnej Assoc. Prof. Banach Zbigniew, Ph.D., Dr. Habil.
room 115, phone 175
zbanach
2 Dziewięcio-momentowa hydrodynamika radiacyjna dla przepływu o symetrii radialnej wynikająca z zasady maksimum entropii Assoc. Prof. Banach Zbigniew, Ph.D., Dr. Habil.
room 115, phone 175
zbanach
3 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem Assoc. Prof. Kiełczyński Piotr, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
4 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych Assoc. Prof. Kiełczyński Piotr, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 531, phone 416
pkielczy
5 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów Larecki Wiesław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
6 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym Larecki Wiesław, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 115, phone 175
wlarecki
7 Light interactions with nano-meta-materials Prof. Nasalski Wojciech, Ph.D., Dr. Habil.
room 337, phone 189
wnasal
8 Badania doświadczalne termomechanicznych właściwości materiałów w połączeniu z modelowaniem oraz symulacją numeryczną obserwowanych procesów deformacji i zniszczenia Prof. Pęcherski Ryszard, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
room 234, phone 210
rpecher