Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Tasinkiewicz J. Advances in Medicine and Biology

3D Ultrasonography in Real Time: Image Reconstruction Methods
Nova Science Publishers, Inc., New York

978-1-53612-740-9
2017 87-122 english
2 Hagen E., Postema M. Herzsprung auf Malle

Sine Nomine Verlag

978-90-9029924-2
2016 1-81 german
3 Nowicki A. ULTRASONOGRAFIA Wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich

Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa

978-83-65550-00-2
2016 1-517 polish
4 Gambin B., Kruglenko E., Byra M. Postępy Akustyki

Pomiary zmian temperatury we wzorcach tkanki miękkiej przez termopary i wstecznie rozproszone sygnały ultradźwiękowe
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 1 15-26 polish
5 Klimonda Z., Dobruch-Sobczak K., Piotrzkowska-Wróblewska H., Tymkiewicz R., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Obrazowanie tłumienia ultradźwięków w tkance nowotworowej
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 39-48 polish
6 Litniewski J., Klimonda Z., Karwat P., Piotrzkowska-Wróblewska H., Dobruch-Sobczak K., Tymkiewicz R., Gambin B. Postępy Akustyki 2016

Cancer malignancy sonic markers
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland

978-83-65550-02-6
2016 49-60 english
7 Piotrzkowska-Wróblewska H., Litniewski J. Postępy Akustyki 2016

Wpływ własności rozproszeniowych ośrodka na wartości efektywnej liczby rozpraszaczy
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 61-72 polish
8 Karwat P. Postępy Akustyki 2016

Wydajna obliczeniowo metoda rekonstrukcji pola prędkości dźwięku w tkankach miękkich
Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, Warszawa, Poland, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

978-83-65550-02-6
2016 27-38 polish
9 Wójcik J., Żołek N., Lewandowski M. Advances in Acoustics 2016

Influence of transmission-reception characteristics of ultrasound transducers on statistics of echoesfrom nonhomogeneous media
Polish Acoustical Society, Warsaw Division, Institute of Fundamental Technological Research PAS

978-83-65550-02-6
2016 627-633 english
10 Wójcik J., Gambin B. Dynamical Systems. Mathematical and Numerical Approaches

Numerical analysis of reflection and transmission phenomena of nonlinear ultrasound wave
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik (Eds.)

978-83-7283-706-6
2015 603-614 english
11 Gambin B., Doubrovina O. Complex Analysis and Potential Theory with Applications

Wavelet analysis for temperature increase detection from acoustic backscattered signal
Cambridge Scientific Publishers, T. Aliev Azerogly, A. Golberg, S.V. Rogosin (Eds.)

978-1908106407
2014 63-76 english
12 Nowicki A. 50 lat Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk 1964-2014. Osiągnięcia i wydarzenia

Polska szkoła ultrasonografii Zakładu Ultradźwięków IPPT PAN
Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Warszawa

2014 203-213 polish
13 Lewin P.A., Nowicki A. Ultrasonic transducers. Materials and design for sensors,actuators and medical applications

Nonlinear acoustics and its application to biomedical ultrasonics
Woodhead Publishing Limited

2013 29 517-544 english
14 Nowicki A., Litniewski J., Trots I., Lewandowski M. Hydroacoustics of shallow water

Encoded Ultrasound
Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

2013 181-208 english
15 Lewandowski M., Walczak M., Karwat P., Nowicki A., Karłowicz P. Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne.

Wykonanie modelu i implementacja oprogramowania do ultradźwiękowego pomiaru przepływu krwi
FRK, Zabrze. Praca zbiorowa pod redakcją: Kustosz R., Gonsior M., Jarosz A.

2013 3-21 polish
16 Tasinkevych Y. Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2012 3 1-159 english
17 Piotrzkowska H., Litniewski J., Nowicki A., Szymańska E. Acoustical Imaging

STATISTICAL PROPERTIES OF ECHOSIGNAL OBTAINED FROM HUMAN DERMIS IN VIVO
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 123-133 english
18 Klimonda Z., Litniewski J., Nowicki A. Acoustical Imaging

Enhancing tissue attenuation estimation from backscattered ultrasound using spatial compounding and synthetic aperture techniques
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 181-190 english
19 Danicki E., Tasinkevych Y. Acoustical Imaging

Beam-Forming Electrostrictive Matrix
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 363-369 english
20 Trots I., Tasinkevych Y., Nowicki A. Acoustical Imaging

Coded Excitation with Directivity Correction in Synthetic Aperture Imaging System
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 157-167 english
21 Cieślik L., Litniewski J. Acoustical Imaging

ULTRASONIC EVALUATION OF DEEPLY LOCATED TRABECULAR BONES – PRELIMINARY RESULTS
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 45-52 english
22 Cieślik L., Litniewski J. Acoustical Imaging

Ultrasonic Evaluation of Deeply Located Trabecular Bones-Preliminary ResultsAco
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 45-53 english
23 Tasinkevych Y., Klimonda Z., Lewandowski M., Nowicki A. Acoustical Imaging

Sound Field Directivity Correction in Synthetic Aperture Algorithm for Medical Ultrasound
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 31 169-179 english
24 Tasinkevych Y., Trots I., Nowicki A. Acoustical Imaging

Optimization in the multi-element synthetic transmit aperture method for ultrasound imaging
Springer, Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. (Eds.)

2012 147-156 english
25 Nowicki A., Litniewski J., Kujawska T. Acoustical Imaging

Springer

2012 31 1-400 english
26 Kujawska T., Wójcik J., Nowicki A. Acoustical Imaging

Determination of B/A of Biological Media by Measuring and Modeling Nonlinear Distortion of Pulsed AcousticWave in Two-Layer System of Media
Springer, Michael P. André, Joie P. Jones and Hua Lee (Eds.)

2011 30 295-303 english
27 Trots I., Nowicki A., Lewandowski M., Tasinkevych Y. Ultrasound Imaging

Synthetic Aperture Method in Ultrasound Imaging
Masayuki Tanabe

2011 37-56 english
28 Wójcik J., Litniewski J., Nowicki A. Acoustical Imaging

Multiple Scattering Contribution to Trabecular Bone Backscatter
Springer

2011 30 69-77 english
29 Tasinkevych Y. Electrostatics: Theory and Applications

Electrostatics of planar system of conducting strips
Nova Science Publishers Inc.

2011 189-221 english
30 Litniewski J., Klimonda Z., Nowicki A. Acoustical Imaging

Applying Echoes Mean Frequency Shift for Attenuation Imaging in Tissue
Springer

2011 30 97-103 english
31 Nowicki A. Ultradźwięki w medycynie, wprowadzenie do współczesnej ultrasonografii

IPPT PAN, Warszawa

2010 1-303 polish
32 Gambin B., Lekszycki T., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Ziółkowski A., Pieczyska E., Stupkiewicz S. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Rola i strategia badawcza IPPT PAN w powstaniu nowoczesnych technologii materiałów współpracujących z ludzkimi tkankami
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 181-222 polish
33 Gambin B. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Strategia i projekt działań wspomagających tworzenie w Warszawie interdyscyplinarnego klastra naukowców z lekarzami i firmami działającymi na rzecz medycyny
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 230-242 polish
34 Gambin B. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Uwagi o strategii rozwoju technologii biomateriałów współpracujących z ludzkimi tkankami w Polsce
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 1 243-251 polish
35 Gambin B. Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Biomateriały. Scenariusze rozwoju technologii biomateriałów w Polsce na podstawie matematycznej analizy krzyżowej
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB

978-83-7204-886-8
2010 2 174-184 polish
36 Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R., Motylewski J., Ranachowski Z. Akustyka polska-wczoraj i dziś

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

2010 216-245 polish
37 Nowicki A. Akustyka polska-wczoraj i dziś

Akustyka medyczna
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

2010 379-386 polish
38 Kowalewski T.A., Nowicki A. Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Główne kierunki badań i perspektywy rozwoju
Rocznik Kasy im. J. Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki

2010 XIX (XLIV) 151-176 polish
39 Kotulski Z.A., Nowicki A., Szczepiński W. Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

BEL Studio (Warszawa)

2008 1-271 polish
40 Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Litniewski J., Lewin P.A., Trots I. Acoustical imaging

Direct and post-compressed sound fields for different coded excitations
Springer, André M.P. et al (Eds.)

2007 28 399-407 english
41 Kruglenko E., Gambin B., Bielski W.R. Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia

Materiały nieściśliwe magnetosprężyste jako model tkanek z mikromagnetycznymi cząstkami
CIOP PIB (Warszawa), Krawczyk A., Duraj A. (Eds.)

2007 96-109 polish
42 Kujawska T. Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 9 1-148 polish
43 Gambin B. Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 12 1-183 polish
44 Litniewski J. Wykorzystanie fal ultradźwiękowych do oceny zmian struktury kości gąbczastej, Rozprawa habilitacyjna

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

2006 2 1-186 polish
45 Bielski W., Gambin B., Kruglenko E. Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with applications in Engineering II. NNMAE206, A volume dedicated to the memory of Professor P.D.Panagiotopoulos

Selected problems of rigid and deformable micromagnetics
ZITI, Baniotopoulos C.C. (Ed.)

2006 69-76 english
46 Gałka A., Gambin B., Kruglenko E. Bioelektromagnetyzm: teoria i praktyka

Zagadnienie minimalizacji w analizie mikro-magnetyków nieodkształcalnych
CIOP-PIB (Warszawa), Krawczyk A., Zyss T. (Eds.)

2006 6 101-119 polish
47 Secomski W., Nowicki A., Tortoli P. Blood flow modelling and diagnostics, ABIOMED Lecture Notes 6

Ultrasonic Doppler measurement of the attenuation, scattering and blood hematocrit in the human artery
IPPT PAN, ABIOMED (Warszawa), Kowalewski T.A. (Ed.)

2005 427-438 english
48 Litniewski J., Nowicki A., Dynowski K., Secomski W. Tissue remodelling, ABIOMED Lecture Notes 3

Assessment of a trabecular bone status with high and low frequency ultrasounds
IPPT PAN, ABIOMED (Warszawa), Piekarski J. (Ed.)

2005 173-188 english