Head:
Prof. Paweł Sajkiewicz, Ph.D., Dr. Habil., Eng.
phone: +48 22 826 12 81 ext. 400
room: 335
e-mail: psajk
Secretary:
Aneta Ciesielska
phone: +48 22 828 53 73; +48 22 826 12 81 ext. 114
room: 624
e-mail: aciesiel

Scientific Board:

IPPT PAN:
prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski
dr  hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT PAN
dr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT PAN (Head)
WIM PW:
prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski
dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. WUT


Aparatus installed or to be installed:

 • system BOS waz z inkubatorem

 • goniometr

 • AFM

 • inkubator

 • 2 ławy laminarne

 • „bioscaffolder” do wytwarzania małych elementów

 • urządzenie do elektrospiningu wraz z wyciągiem

 • prasa z grzaniem do przetwarzania polimerów

 • „nanon” komercyjne urządzenie do wytwarzania włókien metodą elektroprzędzenia z roztworu polimeru

 • „bioscaffolder” do wytwarzania dużych prototypów

 • wytłaczarka

 • wtryskarka

 • sprężarka

 • młyn do rozdrabniania polimerów

 • ultramikrotom

 • napylarka

 • wytrząsarka

 • 2 komory termostatyczne

 • 3 suszarki próżniowe

 • stanowisko do syntezy polimerów (wyparka, pompa próżniowa, mieszadła, reaktor do syntezy)

 • destylator

 • 2 wyciągi filtracyjne

 • dezintegrator ultradźwiękowy

 • 2 wagi analityczne

 • precyzyjne urządzenie do pomiaru masy i gęstości

 • skaningowy kalorymetr różnicowy DSC

 • analizator termograwimetryczny TGA

 • dynamicznomechaniczny analizator termiczny DMA

 • chromatograf żelowy GPC

 • reometr

 • spektrofotometr FTIR

 • skomputeryzowane stanowisko do pomiaru pH oraz przewodności elektrycznej

 • spektrofotometr

 • spektroskop Ramana

 • chromatograf cieczowy połączony ze spektrometrem mas HPLC

 • mikroskop odwrócony z przystawką do robienia zdjęć

 • mikroskop stereoskopowy

 • mikroskop konfokalny

 • skaningowy mikroskop elektronowy SEM

 • mikrotomograf