rada_naukowa • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2018-09-24 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie w sali im. Ignacego Maleckiego na 1 p. odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr Marek Kochańczyk.

  Tytuł rozprawy:

  Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations

  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, IPPT

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak, P. Śl.
  2. prof. dr hab. Jacek Waniewski, IBIB PAN

  Początek obrony o godz. 11:00:00.
  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu. • Doktorant: mgr Oskar Wyszyński - UJ

  Temat: Evolutionary Algorithm for Particle Trajectories Reconstruction

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Roman Płaneta, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-06-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2018-10-26

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  3. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  4. prof. dr hab. Janusz Szczepański

 • Doktorant: mgr inż. Daniel Grzonka - PK

  Temat: Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowym

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Joanna Kołodziej, PK

  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jakóbik, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-11-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2018-09-27

  Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Kacprzyk

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Aleksander Byrski, AGH - recenzent
  2. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  4. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  5. dr hab. Joanna Kołodziej, PK - promotor
  6. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  7. prof. dr hab. Franciszek Seredyński, UKSW - recenzent
  8. prof. dr hab. Janusz Szczepański

 • Doktorant: mgr inż. Nikhil Madan

  Temat: New formulation of the discrete element method with deformable particles

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Nosewicz, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28

  Przewodniczący: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  4. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Sławomir Białecki

  Temat: Wave propagation analysis in biological systems

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Bogdan Kaźmierczak, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Janusz Wójcik

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  2. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  5. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Maciej Wasilewski

  Temat: Adaptive stabilization algorithms for engineering systems subjected to change of structural parameters and excitations

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Promotor pomocniczy: dr inż. Dominik Pisarski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer - promotor
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  5. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
  6. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

 • Doktorant: mgr inż. Karol Golasiński

  Temat: Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PAN

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28

  Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT PAN

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT PAN

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN
  2. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  3. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  5. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Rami Faraj

  Temat: Development of self-adaptive systems for mitigation of response under dynamic excitation

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc

  Promotor pomocniczy: dr inż. Cezary Graczykowski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  2. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  4. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  5. dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Tomasz Zawistowski

  Temat: Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-04-26 zmieniona uchwałą RN w dniu 2018-06-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, ZUT Szczecin - recenzent
  2. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, IPPT - promotor
  3. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  5. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  6. prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, IMP Gdańsk - recenzent
  7. dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT
  8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr Marek Kochańczyk

  Temat: Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2012-10-25 zmieniona uchwałą RN w dniu 2018-05-24

  Przewodniczący: dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  2. prof. dr hab. Paweł Dłużewski
  3. prof. dr hab. Leszek Jarecki
  4. prof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PW
  5. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  6. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki - promotor
  7. prof. dr hab. Roman Maniewski, IBIB PAN
  8. prof. dr hab. Andrzej Świerniak, P. Śl. - recenzent
  9. prof. dr hab. Jacek Waniewski - recenzent
  10. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
  11. dr hab. Janusz Wójcik

 • Doktorant: mgr inż. Justyna Maj

  Temat: Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3/AlSi12

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. inż. Michał Basista, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Witold Węglewski, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-03-01

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Bogusław Major
  3. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  4. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. Zygmunt Szymański

 • Doktorant: mgr inż. Artur Niewiarowski

  Temat: Zastosowanie algorytmu odległości edycyjnej do ilościowej analizy danych tekstowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. inż. Marek Stanuszek, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-01-25

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. Ewa Grabska
  4. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  5. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

 • Doktorant: mgr Olga Doubrovina

  Temat: Metody analizy falkowej ultradźwiękowych sygnałów echa w zastosowaniu do rozpoznawania struktury tkanek miękkich

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: dr hab. Barbara Gambin, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-11-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Wojciech Nasalski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  2. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  3. dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT
  4. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
  5. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  6. dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Olga Urbanek-Świderska

  Temat: Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, SPPiB/IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-11-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Jarecki

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  3. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  4. prof. dr hab. Bogusław Major
  5. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  6. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  7. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Paweł Jarzębski

  Temat: Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: doc. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-11-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-11-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Krzysztof Banaś, AGH - recenzent
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. Ewa Grabska
  4. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  5. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
  6. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  7. doc. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski, IPPT - promotor
  8. prof. dr hab. Roman Wyrzykowski, PCz - recenzent

 • Doktorant: mgr Mateusz Banach - UJ

  Temat: Metody obliczeniowe jedno- i wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek. Zastosowanie w bioinformatyce

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-02-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-11-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, PŚl

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Leszek Jarecki
  2. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  3. prof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PW
  4. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  5. prof. dr hab. Roman Maniewski
  6. prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak, PW - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Andrzej Polański, PŚl - recenzent
  8. prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, UJ - promotor

 • Doktorant: mgr inż. Kamil Bochenek

  Temat: Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszków

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. inż. Michał Basista, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-10-26

  Przewodniczący: dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Leszek Jarecki
  2. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  4. prof. dr hab. Bogusław Major
  5. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  6. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  7. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
  8. prof. dr hab. Zygmunt Szymański

 • Doktorant: mgr inż. Małgorzata Łazarska

  Temat: Badanie przemian fazowych w stalach w czasie hartowania przy zastosowaniu emisji akustycznej wspomagane metodą sieci neuronowych

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. Tadeusz Woźniak, UKW

  Promotor pomocniczy: dr Ziemowit Klimonda, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-10-26

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Leszek Jarecki
  3. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  4. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  5. prof. dr hab. Jerzy Litniewski
  6. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  7. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 • Doktorant: mgr Filip Krużel - PK

  Temat: Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego w metodzie elementów skończonych na architektury procesorów masowo wielordzeniowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Krzysztof Banaś, AGH

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-09-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-10-26

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Krzysztof Banaś, AGH - promotor
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, AGH - recenzent
  5. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  6. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski
  9. prof. dr hab. Roman Wyrzykowski, P. Cz. - recenzent

 • Doktorant: mgr inż. Michał Majewski

  Temat: Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-09-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Michał Basista

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  4. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska

  Temat: Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego - wpływ parametrów procesu na osadzane warstwy

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Promotor pomocniczy: dr hab. Jacek Hoffman

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-06-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-06-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
  2. dr hab. inż. Tomasz Czujko - recenzent
  3. dr hab. Jacek Hoffman - promotor pomocniczy
  4. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  5. dr hab. inż. Łukasz Major - recenzent
  6. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  7. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  8. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
  9. prof. dr hab. Zygmunt Szymański - promotor

 • Doktorant: mgr Adam Marszałek - PK

  Temat: Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

  Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Bereta, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-06-25 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-06-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - promotor
  3. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. Ewa Grabska
  5. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  6. prof. dr hab. Witold Pedrycz, IBS PAN - recenzent
  7. dr hab. Michał Rubaszek, SGH - recenzent
  8. dr hab. Dominik Ślężak, UW - recenzent
  9. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Piotr Karwat

  Temat: Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-03-31 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-06-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Adam Kawalec, WAT - recenzent
  2. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
  5. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  6. dr hab. inż. Krzysztof Opieliński, prof. PWr. - recenzent
  7. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT
  8. dr hab. inż. Jurij Tasinkiewicz - promotor

 • Doktorant: mgr inż. Maciej Lewandowski

  Temat: Modelling of size effects in crystal plasticity

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-06-29

  Przewodniczący: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  4. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  5. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
  6. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

 • Doktorant: mgr inż. Karol Frydrych

  Temat: Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-06-02 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-06-29

  Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  3. dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska - promotor
  4. dr hab. Łukasz Madej, prof. ndzw. AGH - recenzent
  5. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  6. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof IPPT
  7. prof. dr hab. Błażej Skoczeń, PK - recenzent
  8. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Zuzanna Poniżnik

  Temat: Modelling of effective properties and fracture of metal-ceramic interpenetrating phase composites

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Michał Basista, prof. IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2010-06-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-06-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Michał Basista, prof. IPPT - promotor
  2. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  4. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  5. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  6. prof. dr hab. Andrzej Seweryn, PBiał. - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  8. dr hab. Tomasz Wejrzanowski, PW - recenzent

 • Doktorant: mgr Mirosław Wróbel

  Temat: Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrography

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr Marcin Lewandowski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-03-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
  2. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  3. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  4. dr hab. inż. Mirosław Meissner
  5. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
  6. dr hab. inż. Janusz Wójcik

 • Doktorant: mgr inż. Kazimierz Michalik - AGH

  Temat: Zarządzanie rozproszoną siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, AGH

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2014-10-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-03-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski, IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Krzysztof Banaś, AGH - promotor
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, AGH - recenzent
  5. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
  6. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  8. prof. dr hab. Janusz Szczepański
  9. prof. dr hab. Roman Wyrzykowski, P. Cz. - recenzent

 • Doktorant: inż. Maria Staszczak

  Temat: Doświadczalna analiza termomechanicznych i funkcjonalnych właściwości wybranych poliuretanów z pamięcią kształtu

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Elżbieta Pieczyska, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-02-23

  Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Leszek Jarecki
  2. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 • Doktorant: mgr Michał Byra

  Temat: Klasyfikacja zmian nowotworowych piersi na podstawie własności statystycznych ech ultradźwiękowych

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

  Promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-06-02 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-02-23

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  3. prof. dr hab. Krzysztof Marasek, PJWSTK
  4. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
  5. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk

 • Doktorant: mgr Aneta Wróblewska - UMCS

  Temat: Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografii

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Vasyl Ustymenko, UMCS

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2012-05-31 zmieniona uchwałą RN w dniu 2017-01-26

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski, PW

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  4. dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT
  6. prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Magdalena Szmajduch - PK

  Temat: Data and task scheduling in distributed large-scale computational environments (Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych)

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Joanna Kołodziej, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-11-24

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. Ewa Grabska
  3. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
  4. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  5. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr Stanisław Brodowski - UJ

  Temat: Uczenie aproksymacji funkcji poprzez hierarchiczny podział na podproblemy i łączenie ich rozwiązań

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Andrzej Bielecki, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2011-11-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2016-09-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski, PW

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. Michał Kleiber
  4. dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  5. dr hab. Jerzy Rojek, IPPT
  6. prof. dr hab. Janusz Szczepański

 • Doktorant: mgr Adam Strzelecki - UJ

  Temat: Rekonstrukcja obrazu i symulacja paskowego pozytonowego tomografu emisyjnego PET z użyciem akceleratorów obliczeniowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Piotr Białas, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-09-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2016-06-02

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  3. prof. dr hab. Ewa Grabska
  4. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  5. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  6. prof. dr hab. Janusz Szczepański

 • Doktorant: mgr Szymon Gajek - UJ

  Temat: Projektowanie koncepcyjne wspomagane komputerowo z użyciem grafowych struktur danych i formuł logicznych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2014-06-26 zmieniona uchwałą RN w dniu 2016-04-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński
  2. prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ - promotor
  3. prof. dr hab. Michał Kleiber
  4. prof. dr hab. inż. Leszek Kotulski, AGH - recenzent
  5. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  6. dr hab. Zbigniew Ranachowski
  7. prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski, PŚl - recenzent

 • Doktorant: mgr inż. Jan Miedzik - IFPiLM

  Temat: Zastosowanie przybliżenia centrum wiodącego do opisu ruchu elektronów w numerycznym modelowaniu plazmowych silników typu Halla

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Peradzyński, UW

  Promotor pomocniczy: dr inż. Serge Barral, IFP i LM

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-06-27 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-12-04

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  5. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
  6. prof. dr hab. Eligiusz Wajnryb

 • Doktorant: mgr inż. Paweł Grzywna

  Temat: Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego wybranych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod nieniszczących

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Wojciech Moćko, ITS/IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2014-05-29 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-12-04

  Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Jerzy Litniewski
  3. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Iwona Świderska - UJ

  Temat: Implementacja modeli generowania grafów i ich zastosowania

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ

  Promotor pomocniczy: dr Wojciech Palacz, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-12-04

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  3. prof. dr hab. Ewa Grabska
  4. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  6. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr Michał Chromiak - UMCS

  Temat: Uniwersalna architektura integracyjna dla heterogenicznych źródeł danych i metod optymalizacji

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Stencel, UW

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-05-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-10-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. Ewa Grabska
  5. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  7. prof. dr hab. Janusz Szczepański
  8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Wojciech Dobrosielski - UKW

  Temat: Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanie

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Szczepański, IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek M. Czerniak, UKW

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-03-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-10-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PW

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, PŚl
  2. prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ
  3. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  4. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  5. prof. dr hab. Krzysztof Marasek

 • Doktorant: mgr Leszek Nowak - UJ

  Temat: Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Ogorzałek, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2011-11-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-10-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Grabska

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. prof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PW
  3. dr hab. Tomasz Lipniacki, prof. IPPT
  4. dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT
  5. Roman Maniewski, IBIB PAN
  6. dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Jan Cholewiński

  Temat: Atomistyczno-kontynualna rekonstrukcja i wizualizacja dyslokacji w kryształach

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-05-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski, IPPT - promotor
  3. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  4. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
  5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  6. prof. dr hab. Janusz Szczepański
  7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Maciej Michajłow - SKA Polska/IPPT

  Temat: Opracowanie strategii sterowania suboptymalnego w celu redukcji drgań okresowych

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT

  Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Konowrocki, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-03-26 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-04-24

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  3. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
  4. prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
  5. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr Lucyna Cieślik

  Temat: Ocena stanu szyjki kości udowej poprzez analizę ech ultradźwiękowych

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Litniewski, IPPT

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-06-27 zmieniona uchwałą RN w dniu 2013-09-26

  Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Nasalski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  2. dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
  4. prof. dr hab. Andrzej Rakowski
  5. dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Katarzyna Makowska - ITS

  Temat: Metodyka oceny stanu uszkodzenia materiałów poddawanych laboratoryjnie symulowanym obciążeniom eksploatacyjnym

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-02-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. Wiera Oliferuk

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Michał Basista, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Leszek Jarecki
  3. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  4. dr hab. Katarzyna Pietrzak
  5. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT
  6. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  7. prof. dr hab. Zygmunt Szymański, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr Łukasz Nowak

  Temat: Adaptive feedback control system for reduction of vibroacoustic emission

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: dr hab. Mirosław Meissner

  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Zieliński

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-01-31

  Przewodniczący: dr hab. Jerzy Litniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
  4. prof. dr hab. Andrzej Rakowski
  5. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT
  6. dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT
  7. dr hab. Janusz Wójcik, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr Paweł Macioł - PK

  Temat: Wielorozdzielcza metoda wizualizacji symulacji komputerowych w odwzorowaniu na archtektury procesorów hybrydowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, AGH

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2012-10-25

  Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTK

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, PŚl
  3. prof. dr hab. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  5. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  6. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  7. dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT
  8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Arkadiusz Mróz

  Temat: Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. inż. Janusz Grzędziński

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2012-02-23

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. Witold Gutkowski
  3. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  4. dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  6. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  7. dr hab. Kazimierz Piechór
  8. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  9. dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Wiesław Chmielnicki - UJ

  Temat: Efektywne metody selekcji cech i rozwiązywania problemu wieloklasowego w nadzorowanej klasyfikacji danych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Stąpor, PŚl

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2010-09-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTK

  Zastępca Przewodniczącego: doc. dr hab. Czesław Bajer

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Adam Borkowski
  2. prof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PW
  3. dr hab. Krzysztof Marasek
  4. prof. dr hab. Mariusz Nieniewski
  5. prof. dr hab. Włodzimierz Sosnowski
  6. dr hab. Janusz Szczepański

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplina
mgr inż. Tomasz Zawistowski2012-05-31Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajnościprof. dr hab. inż. Michał Kleiber, IPPTMechanika
mgr inż. Błażej Popławski2018-11-29Półaktywne tłumienie drgań konstrukcji ramowych z wykorzystaniem węzłów o sterowalnej zdolności przenoszenia momentówdr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN
dr inż. Grzegorz Mikułowski, IPPT PAN (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr Oskar Wyszyński, UJ2016-06-30Evolutionary Algorithm for Particle Trajectories Reconstructionprof. dr hab. Roman Płaneta, UJInformatyka
mgr inż. Daniel Grzonka, PK2016-11-24Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowymdr hab. Joanna Kołodziej, PK
dr Agnieszka Jakóbik, PK (promotor pomocniczy)
Informatyka
mgr Paramita Chatterjee2018-10-26Mathematical analysis of a new model of bone pattern formationdr hab. Bogdan Kaźmierczak, Mechanika
mgr inż. Nikhil Madan2018-06-28New formulation of the discrete element method with deformable particlesprof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, IPPT
dr inż. Szymon Nosewicz, IPPT (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr inż. Sławomir Białecki2018-06-28Wave propagation analysis in biological systemsdr hab. Bogdan Kaźmierczak, IPPTMechanika
mgr inż. Maciej Wasilewski2018-06-28Adaptive stabilization algorithms for engineering systems subjected to change of structural parameters and excitationsprof. dr hab. inż. Czesław Bajer,
dr inż. Dominik Pisarski, (promotor pomocniczy)
Informatyka
mgr inż. Karol Golasiński2018-06-28Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadingsdr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PANMechanika
mgr inż. Rami Faraj2018-06-28Development of self-adaptive systems for mitigation of response under dynamic excitationprof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc,
dr inż. Cezary Graczykowski, (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr inż. Leszek Frąś2018-05-24Określenie dynamicznych właściwości materiałów magnetoreologicznych: badania doświadczalne i opis konstytuatywny lepkoplastycznej deformacjiprof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski, IPPT
dr inż. Dariusz Jarząbek, IPPT (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
mgr inż. Justyna Maj2018-03-01Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3/AlSi12dr hab. inż. Michał Basista, IPPT
dr inż. Witold Węglewski, IPPT (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
mgr inż. Artur Niewiarowski2018-01-25Zastosowanie algorytmu odległości edycyjnej do ilościowej analizy danych tekstowychdr hab. inż. Marek Stanuszek, PKInformatyka
mgr Olga Doubrovina2017-11-30Metody analizy falkowej ultradźwiękowych sygnałów echa w zastosowaniu do rozpoznawania struktury tkanek miękkichdr hab. Barbara Gambin, IPPT
dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, IPPT (promotor pomocniczy)
Elektronika
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska2017-11-30Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkowąprof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, IPPT
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny, SPPiB/IPPT (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
mgr inż. Kamil Bochenek2017-10-26Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszkówdr hab. inż. Michał Basista, IPPTInżynieria materiałowa
mgr inż. Małgorzata Łazarska2017-10-26Badanie przemian fazowych w stalach w czasie hartowania przy zastosowaniu emisji akustycznej wspomagane metodą sieci neuronowychdr hab. Tadeusz Woźniak, UKW
dr Ziemowit Klimonda, IPPT (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
mgr inż. Michał Majewski2017-09-28Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowychdr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPTMechanika
mgr inż. Michał Wichrowski2017-06-29Zagadnienia oddziaływania płyn-ciało stałe: sformułowanie prędkościowe i monolityczne metody obliczenioweprof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPTMechanika
mgr inż. Maciej Lewandowski2017-06-29Modelling of size effects in crystal plasticityprof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPTMechanika
mgr Marek Bukowicki2017-05-18Dynamika par sprężystych cząstek opadających w płynie w granicy zerowej liczby ReynoldsaMaria Ekiel-Jeżewska, IPPTMechanika
mgr Mirosław Wróbel2017-03-30Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrographyprof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, IPPT
dr Marcin Lewandowski, (promotor pomocniczy)
Elektronika
inż. Maria Staszczak2017-02-23Doświadczalna analiza termomechanicznych i funkcjonalnych właściwości wybranych poliuretanów z pamięcią kształtudr hab. Elżbieta Pieczyska, IPPTMechanika
mgr inż. Magdalena Szmajduch, PK2016-11-24Data and task scheduling in distributed large-scale computational environments (Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych)dr hab. Joanna Kołodziej, PKInformatyka
mgr inż. Jan Miedzik, IFPiLM2014-01-30Zastosowanie przybliżenia centrum wiodącego do opisu ruchu elektronów w numerycznym modelowaniu plazmowych silników typu Halladr hab. inż. Zbigniew Peradzyński, UW
dr inż. Serge Barral, IFP i LM (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr inż. Paweł Grzywna2014-06-26Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego wybranych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod nieniszczącychprof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, IPPT
dr hab. inż. Wojciech Moćko, ITS/IPPT (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr inż. Iwona Świderska, UJ2015-12-04Implementacja modeli generowania grafów i ich zastosowaniaprof. dr hab. Ewa Grabska, UJ
dr Wojciech Palacz, UJ (promotor pomocniczy)
Informatyka
mgr inż. Wojciech Dobrosielski, UKW2013-05-24Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanieprof. dr hab. Janusz Szczepański, IPPT
dr inż. Jacek M. Czerniak, UKW (promotor pomocniczy)
Informatyka
mgr Leszek Nowak, UJ2012-01-26Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnychprof. dr hab. Maciej Ogorzałek, UJInformatyka
mgr inż. Dmytro Lumelskyy2015-06-25Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształceniadr hab. inż. Jerzy Rojek, IPPTMechanika
mgr inż. Jan Cholewiński2015-05-28Atomistyczno-kontynualna rekonstrukcja i wizualizacja dyslokacji w kryształachprof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski, IPPTInformatyka
mgr inż. Maciej Michajłow, SKA Polska/IPPT2015-04-24Opracowanie strategii sterowania suboptymalnego w celu redukcji drgań okresowychdr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT
dr inż. Robert Konowrocki, IPPT (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr Lucyna Cieślik2013-09-26Ocena stanu szyjki kości udowej poprzez analizę ech ultradźwiękowychprof. dr hab. Jerzy Litniewski, IPPTElektronika
mgr inż. Maciej Głowacki, UJ2013-06-27Dedykowane algorytmy ewolucyjne w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacjiprof. dr hab. Janusz Orkisz, PKInformatyka
mgr Paweł Macioł, PK2012-10-25Wielorozdzielcza metoda wizualizacji symulacji komputerowych w odwzorowaniu na archtektury procesorów hybrydowychdr hab. inż. Krzysztof Banaś, AGHInformatyka
mgr inż. Arkadiusz Zychewicz2010-06-24Pozyskiwanie informacji znaczeniowej z pomiarów wykonanych za pomocą dalmierza laserowegoprof. dr hab. Adam Borkowski, IPPTInformatyka
mgr inż. Witold Szabelak2008-11-27Wiązki optyczne wyższych rzędów w wybranych strukturach mikrorezonansowychdr hab. Wojciech Nasalski, IPPTMechanika

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplinaData nadania stopnia
mgr inż. Sylwia Pawłowska, IBIB PAN2016-06-21Dynamics of nano objects suspended in liquids: experimental analysisprof. dr hab. Tomasz Kowalewski, IPPT PAN
dr Filippo Pierini, IPPT PAN (promotor pomocniczy)
Brak danych2018-12-11
mgr Marek Kochańczyk2012-11-29Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulationsprof. dr hab. Tomasz Lipniacki, IPPTInformatyka2018-09-27
mgr Krzysztof Bilmin, Mossakowski Medical Research Center PANBadanie wpływu fal ultradźwiękowych i efektu sonodynamicznego na żywotność komórek szczurzych linii glejaków in vitroprof. dr hab. Paweł GriebBrak danych2018-06-07
mgr Mateusz Banach, UJ2013-05-24Metody obliczeniowe jedno- i wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek. Zastosowanie w bioinformatyceprof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, UJInformatyka2018-05-24
mgr inż. Kazimierz Michalik, AGH2014-10-30Zarządzanie rozproszoną siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonychdr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGHInformatyka2018-04-26
mgr inż. Filip Krużel, PK2015-09-24Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego w metodzie elementów skończonych na architektury procesorów masowo wielordzeniowychdr hab. Krzysztof Banaś, AGHInformatyka2018-04-26
mgr inż. Paweł Jarzębski2016-11-24Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonychdoc. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski, prof. IPPTInformatyka2018-04-26
mgr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska2016-06-30Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego - wpływ parametrów procesu na osadzane warstwyprof. dr hab. Zygmunt Szymański,
dr hab. Jacek Hoffman (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2018-01-25
mgr inż. Zuzanna Poniżnik2010-06-24Modelling of effective properties and fracture of metal-ceramic interpenetrating phase compositesdr hab. Michał Basista, prof. IPPTMechanika2018-01-25
mgr Adam Marszałek, PK2015-06-25Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowychprof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, IPPT
dr inż. Michał Bereta, PK (promotor pomocniczy)
Informatyka2017-11-30
mgr inż. Piotr Karwat2016-03-31Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowychdr hab. inż. Jurij TasinkiewiczElektronika2017-11-30
mgr inż. Karol Frydrych2016-06-02Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznejdr hab. Katarzyna Kowalczyk-GajewskaMechanika2017-10-26
mgr Michał Byra2016-06-02Klasyfikacja zmian nowotworowych piersi na podstawie własności statystycznych ech ultradźwiękowychprof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, IPPT
dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak, Centrum Onkologii / IPPT (promotor pomocniczy)
Elektronika2017-09-28
mgr Szymon Gajek, UJ2014-11-27Projektowanie koncepcyjne wspomagane komputerowo z użyciem grafowych struktur danych i formuł logicznychprof. dr hab. Ewa Grabska, UJInformatyka2017-06-29
mgr Aneta Wróblewska, UMCS2012-06-28Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografiiprof. dr hab. Vasyl Ustymenko, UMCSInformatyka2017-06-29
mgr Stanisław Brodowski, UJ2012-01-26Uczenie aproksymacji funkcji poprzez hierarchiczny podział na podproblemy i łączenie ich rozwiązańdr hab. Andrzej Bielecki, AGHInformatyka2017-05-18
mgr Adam Strzelecki, UJ2015-09-24Rekonstrukcja obrazu i symulacja paskowego pozytonowego tomografu emisyjnego PET z użyciem akceleratorów obliczeniowychprof. dr hab. Piotr Białas, UJInformatyka2017-01-26
mgr inż. Mariusz Dąbrowski2013-12-05Wpływ dodatku popiołów lotnych wapiennych na mikrostrukturę i mrozoodporność kompozytów o matrycach cementowychprof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki,
dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2017-01-26
mgr inż. Piotr Łabędź, PK2013-05-24Algorytmy fraktalne w cyfrowej analizie obiektów przestrzennychprof. dr hab. Tadeusz Burczyński, PK
dr inż. Agnieszka Ozimek, PK (promotor pomocniczy)
Informatyka2017-01-26
dr Jarosław WalczakZmiany funkcjonowania mitochondriów i organizacji sieci mitochondrialnej w fibroblastach pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym (ALS)dr hab. Joanna Szczepanowska, IBD PANBiochemia2016-09-30
mgr Marta Gruca2015-09-24Ruch regularnych układów wielu cząstek oddziałujących hydrodynamicznie w polu grawitacyjnymprof. dr hab. Maria Ekiel-JeżewskaMechanika2016-09-29
mgr inż. Rafał Wiszowaty2014-01-30Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorberów energii uderzeniaprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, IPPT
dr inż. Grzegorz Mikułowski, IPPT (promotor pomocniczy)
Mechanika2016-06-30
mgr Michał Chromiak, UMCS2015-05-28Uniwersalna architektura integracyjna dla heterogenicznych źródeł danych i metod optymalizacjiprof. dr hab. Krzysztof Stencel, UWInformatyka2016-06-02
mgr inż. Szymon Nosewicz2013-05-24Discrete element modeling of powder metallurgy processesJerzy Rojek, IPPTInżynieria materiałowa2016-02-25
mgr Bartosz Paprocki, UKW2013-05-24Analiza wydajności transmisji danych w komórkach i sieciach neuronowych metodami Teorii Informacjidr hab. Janusz SzczepańskiInformatyka2015-12-04
mgr Grzegorz Oryńczak, UJ2012-01-26System agentowy dla wspomagania bezpiecznych usług czasu rzeczywistegoprof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PWInformatyka2015-10-29
mgr inż. Grzegorz Suwała2013-01-31Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcjidr hab. inż. Łukasz Jankowski, IPPTMechanika2015-10-29
mgr Stanisław Kotorowicz, UMCS2014-05-29Kryptograficzne algorytmy strumieniowe oparte na specjalnych grafach algebraicznychprof. dr hab. Vasyl Ustymenko, IM UMCS w LublinieInformatyka2015-09-24
mgr inż. Grzegorz Knor2012-10-25Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowychprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcMechanika2015-03-26
mgr inż. Katarzyna Makowska, ITS2013-02-28Metodyka oceny stanu uszkodzenia materiałów poddawanych laboratoryjnie symulowanym obciążeniom eksploatacyjnymprof. dr hab. inż. Zbigniew KowalewskiInżynieria materiałowa2015-03-26
mgr inż. Marcin Nowak2013-02-28Analiza deformacji i zniszczenia struktur komórkowych w zastosowaniu do symulacji procesu infiltracji pianki korundowej ciekłym metalemdr hab. Zdzisław NowakMechanika2015-03-26
mgr Karol Przystalski, UJ2010-05-27Detekcja i klasyfikacja barwnikowych zmian skóry na zdjęciach wielowarstwowychprof. dr hab. Maciej Ogorzałek, UJInformatyka2015-02-26
mgr Łukasz Nowak2013-01-31Adaptive feedback control system for reduction of vibroacoustic emissiondr hab. Mirosław Meissner, prof. IPPT
dr Tomasz Zieliński (promotor pomocniczy)
Elektronika2014-11-27
mgr inż. Jacek Bajkowski, PW2014-05-29Vibrations of sandwich beams controlled by smart materialsprof. dr hab. inż. Czesław Bajer,
dr inż. Bartłomiej Dyniewicz (promotor pomocniczy)
Mechanika2014-10-30
mgr inż. Wiesław Chmielnicki, UJ2010-09-30Efektywne metody selekcji cech i rozwiązywania problemu wieloklasowego w nadzorowanej klasyfikacji danychprof. dr hab. Katarzyna Stąpor, PŚlInformatyka2013-12-05
mgr inż. Agnieszka Pręgowska2012-06-28Półaktywne sterowanie układami mechanicznymi drgającymi skrętniedr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPTMechanika2013-06-05
mgr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska2010-05-27Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwościdr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPTElektronika2013-05-24
mgr Ziemowit Klimonda2012-05-31Obrazowanie parametryczne tłumienia fali ultradźwiękowej w tkance miękkiejdr hab. Jerzy Litniewski, IPPTElektronika2013-05-24
mgr inż. Arkadiusz Mróz2012-02-23Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowychdr hab. inż. Janusz GrzędzińskiMechanika2013-04-25
mgr inż. Dorota Kołbuk2010-06-24Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowejdr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPTInżynieria materiałowa2013-02-28
mgr Andrzej Chmielowiec2010-03-25Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznegodr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPTInformatyka2012-11-29
mgr inż. Olga Wysocka-Fotek2010-01-28Szacownie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieniprof. dr hab. Wiera OliferukInżynieria materiałowa2012-09-27
mgr Mikołaj Wypych, UAM2005-04-28Układ rozpoznający struktury intonacyjne w sygnale mowyprof. dr hab. Wiktor Jassem, UAMInformatyka2012-06-28
mgr Bartosz Zieliński, UJ2009-01-22Techniki wykrywania wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąkdr hab. inż. Marek Skomorowski, UJInformatyka2012-06-28
mgr inż. Agata Roszkiewicz2009-09-24Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznychprof. dr hab. Wojciech NasalskiElektronika2012-06-28
mgr inż. Cezary Graczykowski2012-01-26Inflatable Structures for Adaptive Impact Absorptionprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcMechanika2012-06-28
mgr Anna Myłyk2010-01-28Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płyniedr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPTMechanika2012-06-28
mgr Andrzej Salamończyk, UPH2008-06-26Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnejdr hab. Wojciech S. Mokrzycki, UWMInformatyka2012-05-31
mgr Dominik Pisarski2012-01-26Semi-Active Control System for Trajectory Optimization of a Moving Load on an Elastic Continuumprof. dr hab. inż. Czesław BajerMechanika2012-04-26
mgr inż. Paweł Safinowski, UKW2010-05-27Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonudr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, UKW
prof. dr hab. inż. Bogdan Piwakowski, EC Lille (promotor pomocniczy)
Elektronika2012-02-23
mgr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny2006-06-29Symulacja procesów chemo-mechanicznych w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modeludr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, UKWMechanika2012-01-26
mgr Andrzej Mizera2011-02-24Methods for Construction and Analysis of Computational Models in Systems Biology Applications to the Modelling of the Heat Shock Response and the Self-Assembly of Intermediate Filamentsdr hab. Barbara Gambin, IPPT
prof. dr hab. Ion Petre, ÅA (promotor pomocniczy)
Informatyka2011-11-24
mgr inż. Piotr Pawłowski2006-02-23Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych: identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energiiprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2011-10-27
mgr inż. Marcin Kędzierski2009-09-24Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanaledr hab. Eligiusz WajnrybMechanika2011-10-27
mgr Marek Kokot2007-06-14Damage identification in electrical network for structural health monitoringprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2011-06-30
mgr inż. Krzysztof Sekuła2007-06-14Real-time dynamic load identificationprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2011-06-30
dr Adolfo Poma BernaolaCoarse-graining and quantum-classical adaptive coupling in soft matterprof. dr Kremer Kurt, Max Planck IfPR
prof. dr Luigi Delle-Site, Max Planck IfPR (promotor pomocniczy)
Brak danych2011-05-09
mgr Neonila Levintant-Zayonts2006-01-26Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamiecią kształtu typu NiTidr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof..IPPTBudowa i eksploatacja maszyn2011-03-31
mgr inż. Łukasz Apiecionek2007-04-19Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIPprof. dr hab. inż. Ryszard ChoraśInformatyka2011-01-27
mgr inż. Tomasz Walczak2008-06-26Wykorzystanie masy termicznej budynku przy sterowaniu jego systemem grzewczymprof. dr hab. inż. Elżbieta KosseckaBudownictwo2010-11-25
mgr inż. Michał Kursa2009-01-22Modelowanie deformacji plastycznych w kryształach metali metodą przyrostowej minimalizacji energiiprof. dr hab. Henryk PetrykMechanika2010-11-25
mgr inż. Arkadiusz Gradys2005-04-28Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerówdr hab. inż. Paweł SajkiewiczInżynieria materiałowa2010-11-25
mgr inż. Norbert Tuśnio2002-11-28Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaruprof. dr hab. inż. Włodzimierz SosnowskiBudownictwo2010-10-28
mgr inż. Janusz Będkowski, Wydz. Mech. PWMetodyka sterowania i nadzorowania połączonych w sieć robotów mobilnych z zastosowaniem technologii CUDAprof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski, PWAutomatyka i robotyka2010-06-16
mgr Beata Hat-Plewińska2007-12-14Wpływ ilości kopii genu na dynamikę sieci regulatorowych w komórcedr hab. Tomasz Lipniacki, prof. IPPTMechanika2010-01-28
mgr inż. Jacek Widłaszewski2007-12-14Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowegoprof. dr hab. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszyn2009-09-24
mgr Bartosz Nowak, UKW2007-06-14Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalnedr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, UKWMechanika2009-09-24
mgr inż. Sławomir Błoński2006-02-23Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanaleprof. dr hab. Tomasz KowalewskiMechanika2009-09-24
mgr Marcin Lewandowski2005-11-24Ultrasonografia kodowana - transmisja i kompresja w czasie rzeczywistymprof. dr hab. inż. Andrzej NowickiElektronika2009-06-18
mgr inż. Grzegorz Garbacz2006-10-26Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteruprof. dr hab. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszyn2009-06-18
mgr Stefan Kotowski, PJWSTK2007-06-15Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznychprof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTKInformatyka2009-06-18
mgr Bartłomiej Dyniewicz2007-03-29Dynamiczne właściwości układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeńdr hab. inż. Czesław BajerMechanika2009-03-26
mgr Przemysław Sadowski2007-10-25Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznejdr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanika2009-02-26
mgr Tomasz Bednarek2005-02-24Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiałuprof. dr hab. inż. Włodzimierz SosnowskiInformatyka2009-02-26
mgr inż. Marcin Wikło2004-10-28Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowymprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2009-01-22
mgr inż. Krzysztof Mróz2005-06-30Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numerycznedr hab. Krzysztof DolińskiMechanika2009-01-22
mgr inż. Witold Węglewski2005-05-25Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanowądr hab. Michał BasistaMechanika2009-01-22
mgr Jakub Lengiewicz2007-10-25Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciemdr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanika2009-01-22
mgr inż. Krzysztof Dekajło2008-04-24Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometriiprof. dr hab. Tomasz KowalewskiMechanika2009-01-22
dr inż. Yevgen MelikhovPreisach Model Formalism as a Magnetic Tool for Material Investigationdr Ivan Tomas, Charles University, Prague, Czech RepublicMatematyka – metody matematyczne w zastosowaniu do nauk technicznych2001-12-20

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplinaData zamknięcia lub zawieszenia
Igor Dunajewski2009-01-22Bezprzewodowe sieci sensoryczne w monitoringu rozległych konstrukcji inżynierskich i środowiskaprof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PWInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Konrad Bojar2006-10-26Stochastyczne i deterministyczne modelowanie tekstur naturalnych na przykładzie obrazów mammograficznych i solarnychprof. dr hab. Mariusz NieniewskiInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Piotr Jamróz2005-06-30Symulacja procesu krystalizacji polipropylenu w warunkach nieizotermicznych z uwzględnieniem wydzielanego ciepła krystalizacji i efektów relaksacyjnychdr hab. Andrzej Wasiak, PBMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
Marcin Burzyński2004-06-24Automat komórkowy z regułami rozmytymi w modelowaniu ruchu na autostradzieprof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTKInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Viet Nguyen Hoang2003-11-27Neuro - fuzzy methods for uniform processing uncertain informationprof. dr hab. inż. Michał KleiberInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Karol Rosłaniec2001-05-31Hybrydowy system ekspertowy do jakościowej analizy układów mechanicznychprof. dr hab. inż. Michał KleiberInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Zbigniew Prętczyński1996-06-27Modelowanie ośrodków ferroelektrycznych zawierających defekty, z uwzględnieniem efektów stochastycznychdr hab. Zbigniew A. Kotulski, PWMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
Piotr Kopania1995-11-30Badania anomalnych zmian tarcia wewnętrznego w brązie krzemowymprof. dr hab. Szymon PileckiBrak danychprzewód zamknięto 2015-05-28
Artur Kozłowski1994-06-30Numeryczna symulacja metodą Monte-Carlo odbicia ruchomej fali uderzeniowej od klinadr hab. Zbigniew WalentaMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
mgr Nguyen Chien Thang2006-05-25Optymalizacja morfologicznych metod analizy obrazów z zastosowaniem algorytmów uczących się i ewolucyjnychprof. dr hab. inż. Witold KosińskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Paweł Dębek2006-05-25Optymalizacja i niezawodność konstrukcji kadłuba statkuprof. dr hab. Stefan JendoBudownictwoprzewód zamknięto 2013-09-26
Zbigniew Grzegorzewski1997-02-27Cienkowarstwowe przepływowe kolektory słoneczne - konstrukcja i badanie efektywnościAndrzej Chochowski, SGGWBudownictwoprzewód zamknięto 2013-09-26
mgr Artur Marciniszyn2007-10-25Modelowanie smarownia powierzchni chropowatychdoc. dr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Marcin Kempiński2006-06-29Wyznaczanie parametrów struktury porów materiałów porowatych metodą porozymetrii rtęciowej. Modelowanie i badania eksperymentalnedr hab. inż. Mieczysław Cieszko, UKWMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Piotr Nikodem2005-02-24Grafy hierarchiczne jako struktury danych w projektowaniu wspomaganym komputerowodr hab. Ewa Grabska, UJInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Quoc Thanh Nguyen2004-06-24Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji konstrukcjiprof. dr hab. Adam BorkowskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
mgr Igor Kanatchikov2000-03-30Pre-canonical Hamiltonian Formalism in Field Theoryprof. dr hab. Jan SławianowskiMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Joanna Romańska1999-10-28Analiza wpływu mikropasm ścinania na procesy lokalizacji odkształcenia plastycznegodr hab. inż. Ryszard PęcherskiMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Zbigniew Marzec1999-02-25Projektowanie ustrojów samo adaptujących się do obciążeń dynamicznychdr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Nguyen Chien Thany1995-12-21Optimization of morphological methods of image analysis using learning and evolutionary algorithmsdr hab. Mariusz NieniewskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
mgr inż. Paweł Grzywna2010-06-24Zastosowanie optycznych metod pomiaru deformacji powierzchni elementów konstrukcyjnych do wczesnego wykrywania, lokalizacji i monitorowania rozwoju uszkodzeń zmęczeniowychprof. dr hab. inż. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-03-29
mgr inż. Zygmunt Raunmiagi2009-11-26Ocena stanu stożkowej powierzcni iglicy i gniazda rozpylaczy paliwa silników okrętowych z wykorzystaniem emisji akustycznejdr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPTBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-02-23
mgr inż. Marian Ostrowski2008-11-27Projektowanie systemów adaptacyjnych w procesie zderzeniaprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-02-23
mgr inż. Małgorzata Mróz2008-01-31Metoda Dystorsji Wirtualnych w modelowaniu tłumienia ustrojów sprężystych i ich projektowaniuprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-01-26
mgr Jacek Hatliński2000-11-30Optymalizacja systemu diagnostyczno-pomiarowego i bazy danych osób z Zespołem Snu z Bezdechami i guzem kąta mostowo-móżdzkowego w warunkach klinicznychdr hab. inż. Zbigniew RanachowskiElektronikaprzewód zamknięto 2012-01-26
Jacek Widłaszewski1997-06-12Wpływ oddziaływania wiązką laserową na naprężenia własne w wybranych materiałach konstrukcyjnychprof. dr hab. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2007-12-14