Presidium of the Scientific Council

Prof. ZBIGNIEW KOWALEWSKI Chair
Prof. ŁUKASZ JANKOWSKI Deputy Chair
Prof. JANUSZ KACPRZYK Deputy Chair
Prof. JERZY LITNIEWSKI Deputy Chair
Assoc. Prof. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Secretary

Phone: +48 22 826 54 73 or +48 22 826 12 81 ext. 115
e-mail: radanauk@ippt.pan.pl

The list of the Council`s Members


Awrejcewicz Jan

Prof. dr hab. inż.

Affiliation

Major

-----

Email

: Politechnika Łódzka

: Inżynieria mechaniczna

: czł. koresp. PAN

: jan.awrejcewicz


Bajer Czesław

Prof. dr hab. inż.

Affiliation

Major

Email

: IPPT PAN

: Informatics

: cbajer


Basista Michał

Dr hab. inż.

Affiliation

Major

Email

: IPPT PAN

: Mechanics

: mbasista


Będziński Romuald

Prof. dr hab.

Affiliation

Major

-----

Email

: Uniwersytet Zielonogórski

: Mechanics, Biomedical Engineering

: czł. koresp. PAN

: R.Bedzinski


Burczyński Tadeusz

Prof. dr hab. inż.

Affiliation

Major

-----

Email

: IPPT PAN

: Informatics

: czł. koresp. PAN

: tburczynski


Dyniewicz Bartłomiej

Dr hab. inż.

Affiliation

Major

Email

: IPPT PAN

: Inżynieria mechaniczna oraz informatyka

: bdynie


Dłużewski Paweł

Prof. dr hab. inż.

Affiliation

Major

Email

: IPPT PAN

: Informatics

: pdluzew


Ekiel-Jeżewska Maria

Prof. dr hab.

Affiliation

Major

Email

: IPPT PAN

: Mechanics

: mekiel


Glinicki Michał

Prof. dr hab. inż.

Affiliation

Major

Email

: IPPT PAN

: Inżynieria materiałowa

: mglinic


Gutkowski Witold

Prof. dr hab. inż.

Affiliation

Major

-----

Email

: prof. emeryt.

: Mechanics

: czł. rzecz. PAN

: wgutkow


Długość listy na stronie: