Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. HENRYK PETRYK Przewodniczący
Prof. dr hab. JANUSZ KACPRZYK Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. TOMASZ KOWALEWSKI Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. inż. JERZY ROJEK Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Sekretarz

tel.: (48-22) 826-54-73 lub 826-12-81 w. 115
e-mail: radanauk@ippt.pan.pl

Członkowie Rady Naukowej


Bajer Czesław

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: cbajer


Basista Michał

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: mbasista


Będziński Romuald

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: UZ

: Mechanika, Inżynieria Biomedyczna

: czł. koresp. PAN

: R.Bedzinski


Burczyński Tadeusz

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: czł. koresp. PAN

: tburczynski


Czarnecka Katarzyna

Mgr inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

Uwagi

: IPPT PAN

: -

: kczarne

: Doktorant


Dłużewski Paweł

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: pdluzew


Ekiel-Jeżewska Maria

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: mekiel


Grabska Ewa

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: UJ

: Informatyka

: ewa.grabska


Gutkowski Witold

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: prof. emeryt.

: Mechanika

: czł. rzecz. PAN

: wgutkow


Holnicki-Szulc Jan

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Budowa i Eksploatacja Maszyn

: holnicki


Długość listy na stronie: