Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. HENRYK PETRYK Przewodniczący
Prof. dr hab. JANUSZ KACPRZYK Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. TOMASZ KOWALEWSKI Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. inż. JERZY ROJEK Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Sekretarz

tel.: (48-22) 826-54-73 lub 826-12-81 w. 115
e-mail: radanauk@ippt.pan.pl

Członkowie Rady Naukowej


Jankowski Łukasz

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: ljank


Jarecki Leszek

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Inżynieria Materiałowa

: ljarecki


Kacprzyk Janusz

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IBS PAN

: Informatyka

: czł. rzecz. PAN

: kacprzyk


Kapitaniak Tomasz

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

:

: Mechanika

: czł. koresp. PAN

: tomaszka


Kiełczyński Piotr

Dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Elektronika

: pkielczy


Kleiber Michał

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: czł. rzecz. PAN

: mkleiber


Korbicz Józef

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: UZ

: Informatyka

: czł. koresp. PAN

: J.Korbicz


Kotulski Zbigniew

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: PW

: Informatyka

: zkotulsk


Kowalczyk Piotr

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: pkowalcz


Kowalczyk-Gajewska Katarzyna

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: kkowalcz


Długość listy na stronie: