Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. HENRYK PETRYK Przewodniczący
Prof. dr hab. JANUSZ KACPRZYK Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. TOMASZ KOWALEWSKI Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. inż. JERZY ROJEK Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Sekretarz

tel.: (48-22) 826-54-73 lub 826-12-81 w. 115
e-mail: radanauk@ippt.pan.pl

Członkowie Rady Naukowej


Kowalewski Tomasz

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Biocybernetyka, Inżynieria Biomedyczna

: tkowale


Kowalewski Zbigniew

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Inżynieria Materiałowa

: zkowalew


Kowalski Stefan J.

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: PP

: Inżynieria Chemiczna I Procesowa

: czł. koresp. PAN

: stefan.j.kowalski


Kucharski Stanisław

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: skuchar


Lengiewicz Jakub

Dr

Afiliacja

Specjalność

Email

Uwagi

: IPPT PAN

: -

: jleng

: Adiunkt


Lewandowski Marcin

Dr

Afiliacja

Specjalność

Email

Uwagi

: IPPT PAN

: -

: mlew

: Adiunkt


Lewiński Tomasz

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: PW

: Mechanika

: t.lewinski


Lipniacki Tomasz

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna

: tlipnia


Litniewski Jerzy

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Elektronika

: jlitn


Major Bogusław

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IMiIM PAN

: Inżynieria Materiałowa

: czł. koresp. PAN

: nmmajor


Długość listy na stronie: