Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. HENRYK PETRYK Przewodniczący
Prof. dr hab. JANUSZ KACPRZYK Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. TOMASZ KOWALEWSKI Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. inż. JERZY ROJEK Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Sekretarz

tel.: (48-22) 826-54-73 lub 826-12-81 w. 115
e-mail: radanauk@ippt.pan.pl

Członkowie Rady Naukowej


Maniewski Roman

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IBIB PAN

: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna

: czł. koresp. PAN

: roman


Marasek Krzysztof

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: PJWSTK

: Elektronika

: kmarasek


Meissner Mirosław

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Budownictwo

: mmeissn


Mróz Zenon

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: prof. emeryt.

: Mechanika

: czł. rzecz. PAN

: zmroz


Nasalski Wojciech

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Elektronika

: wnasal


Nowicki Andrzej

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IPPT PAN

: Elektronika

: czł. koresp. PAN

: anowicki


Oliferuk Wiera

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: PB

: Inżynieria Materiałowa

: wolif


Pęcherski Ryszard

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Inżynieria Materiałowa

: rpecher


Petryk Henryk

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: czł. koresp. PAN

: hpetryk


Pieczyska Elżbieta

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: epiecz


Długość listy na stronie: