Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. HENRYK PETRYK Przewodniczący
Prof. dr hab. JANUSZ KACPRZYK Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. TOMASZ KOWALEWSKI Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. inż. JERZY ROJEK Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI Sekretarz

tel.: (48-22) 826-54-73 lub 826-12-81 w. 115
e-mail: radanauk@ippt.pan.pl

Członkowie Rady Naukowej


Pietrzak Katarzyna

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: ITME, IPPT PAN

: Inżynieria Materiałowa

: kpietrzak


Ranachowski Zbigniew

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Budowa i Eksploatacja Maszyn

: zranach


Rojek Jerzy

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: jrojek


Sajkiewicz Paweł

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Inżynieria Materiałowa

: psajk


Stupkiewicz Stanisław

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: sstupkie


Szczepański Janusz

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: jszczepa


Szolc Tomasz

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Budowa i Eksploatacja Maszyn

: tszolc


Szymański Zygmunt

Prof. dr hab.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Inżynieria Materiałowa

: zszym


Wiśniewski Krzysztof

Prof. dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: kwisn


Wójcik Janusz

Dr hab. inż.

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Elektronika

: jwojcik


Długość listy na stronie: