Prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Informatyka techniczna i telekomunikacja; Inżynieria materiałowa

: pdluzew


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2022

«... wróć