Prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: cbajer


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć