Dr hab. inż. Michał Basista

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: mbasista


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć