Prof. dr hab. Romuald Będziński

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: UZ

: Mechanika, Inżynieria Biomedyczna

: czł. koresp. PAN

: R.Bedzinski


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć