Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: czł. koresp. PAN

: tburczynski


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć