Prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Informatyka

: pdluzew


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć