Prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: mekiel


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć