Prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski

Afiliacja

Specjalność

Stopień

Email

: prof. emeryt.

: Mechanika

: czł. rzecz. PAN

: wgutkow


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć