Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Budowa i Eksploatacja Maszyn

: holnicki


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć