Dr hab. inż. Łukasz Jankowski

Afiliacja

Specjalność

Email

: IPPT PAN

: Mechanika

: ljank


Kadencja w Radzie Naukowej do roku 2018

«... wróć