Polska Akademia Nauk

Strona ogólnopolskiej państwowej instytucji naukowej PAN, powołanej na mocy ustawy z 30 X 1951.
Celem jej jest rozwój nauki oraz jej upowszechnianie.

 
Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - głównego organu administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

 

Narodowe Centrum Nauki

Do zadań NCN należy m.in. finansowanie:badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Do zadań NCBiR należy wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych,  finansowanie:badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych

 

Nauka Polska - Bazy Danych

Informacje o ludziach nauki i projektach

 

Akty prawne na stronach Polskiej Akademii Nauk

Udostępnione ustawy, rozporządzenia i zarządzenia Dyrektora Polskiej Akademii Archiwum w Warszawie określają aktualne zasady archiwizacji dokumentacji wytwarzanej przez instytucje Polskiej Akademii Nauk, stanowiąc pomoc w realizacji bieżących zadań.


Sejm RP Urzędy Centralne i Ministerstwa - na stronach Sejmu
Urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
 
Artykuły i nowości ze świata nauki, biografie naukowców.

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
Podstawowym celem statutowym Fundacji jest upowszechnianie nauki polskiej w kraju i za granicą
oraz upowszechnianie nauki światowej w Polsce.

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Do zadań ośrodka należy między innymi gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowej i technicznej o stanie nauki polskiej i wynikach badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja, która wspiera naukowców i zespoły badawcze oraz inicjatywy inwestycyjne służące nauce w Polsce.

Akademicka Telewizja Naukowa
ATVN jest kanałem telewizyjnym o profilu naukowym, emitowanym przez Internet. Została stworzona przy Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, który jest jednym z centrów inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę.

Nauka w Polsce. Polska Agencja Prasowa.
Wiadomości ze świata nauki, ciekawostki. Serwis PAP jest finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polskie Radio - Nauka
Serwis informacyjny Polskiego Radia mający na celu propagowanie nauki, jej osiągnięć oraz jej najwybitniejszych przedstawicieli.

Amerykańskie Stowarzyszenie Postępu Nauk

Urząd Patentowy RP

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis Polska.pl