12 czerwca IPPT pokaże na Pikniku Naukowym "Hydrodynamike mikroswiata"