W dniu 11 marca 2010 roku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Mechaniki głosowano nad przyznaniem Nagród im. Prof. Michała Życzkowskiego. Laureatem I-ego miejsca został Bartłomiej Błachowski z IPPT PAN.