Troje doktorantów IPPT PAN zostało lauereatami konkursu na stypendia dla młodych naukowców prowadzących aplikacyjne badania w Instytutach Biocentrum Ochota, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Są nimi:  Robert Cybulski,  Hanna Piotrzkowska i Agnieszka Pręgowska.

Gratulujemy!

Pełna lista laureatów znajduje sie pod adresem: http://www.iimcb.gov.pl/biotechip/