W związku z otrzymanym od  organizatorów 14. Pikniku Naukowego Dyplomem dla IPPT PAN Dyrekcja składa wyrazy uznania dla zespołu twórców: Maria Ekiel-Jeżewska, Karol Dudyński, Joanna Jaruszewicz, Mikołaj Karpiński, Paweł Kocieniewski, Diana Lamparska, Maciej Lisicki, Anna Myłyk, Michał Oszmaniec, Agnieszka Słowicka, Karol Wędołowski, Natalia Wójtowicz za przygotowanie i prowadzenie interesujących zajęć dydaktycznych ,,Hydrodynamika mikroświata” na 14 Pikniku Naukowym w Warszawie dnia 12 czerwca 2010 roku.