Dr Bartłomiej Dyniewicz laureatem konkursu LEADER (NCBiR) nt.: Ochrona budynków metodą adaptacyjnego tłumienia drgań wywołanych pojazdami szynowymi z wykorzystaniem materiałów inteligentnych