Nasi doktoranci Lucyna Cieślik i Paweł Nakielski laureatami  II konkursu na dodatkowe stypendia fundowane  przez  Ośrodek Transferu Technologii BioCentrum Ochota