30 września 2011 roku, podczas inauguracji roku akademickiego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa tej uczelni Prezesowi PAN profesorowi Michałowi Kleiberowi. Laudację wygłosił promotor przewodu doktorskiego profesor Tadeusz Burczyński, członek korespondent PAN. W uroczystości, oprócz Senatu uczelni, uczestniczyli liczni przedstawiciele świata nauki i polityki. Profesor Kleiber wygłosił, przyjęty z wielkim zainteresowaniem i uznaniem, wykład „ Nauki techniczne - globalne wyzwania, polskie możliwości".