24 kwietnia br. w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa tej uczelni Profesorowi Michałowi Kleiberowi Prezesowi Polskiej Akademii Nauk. Promotorem przewodu doktorskiego był Rektor UKW profesor Józef Kubik, recenzentami: profesor Tomasz Łodygowski z Politechniki Poznańskiej i gen. brygady profesor Zygmunt Mierczyk Rektor- Komendant WAT.
W uroczystym posiedzeniu Senatu UKW uczestniczyli, obok władz uczelni, liczni zaproszeni goście z wicemarszałkiem Sejmu RP Jerzym Wenderlichem, Wicewojewodą Pomorskim, doktorem h.c. UKW, Prymasem Seniorem Henrykiem Muszyńskim, reprezentantami władz miasta. Przybyli także członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz współpracownicy i przyjaciele profesora Kleibera.