Jubileusz 70-lecia prof. dr hab. Kazimierza Sobczyka