14 czerwca 2012 r. odbyła się uroczystość nadania prof. dr. hab. inż. Zenonowi Mrozowi tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej. Wniosek nadania profesorowi tej najwyższej godności akademickiej był inicjatywą Rady Wydziału Mechanicznego i został zatwierdzony przez Senat Politechniki.

Prof. Zenon Mróz, członek rzeczywisty PAN, niemal od początku swej pracy zawodowej, bo od 1955 roku, stale był i jest nadal związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Imponujący dorobek Profesora w dyscyplinie naukowej mechanika to 393 publikacje (liczba ich cytowań przekroczyła już 4200). To także bardzo liczne grono wychowanków - doktorów i profesorów (również za granicą). W uznaniu dorobku profesor Zenon Mróz jest dziś w swojej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem naukowym skali światowej, jest członkiem trzech zagranicznych akademii nauk, należy do wielu prestiżowych towarzystw naukowych, a tytuł Doktora Honoris Causa wcześniej przyznały mu takie uczelnie, jak Miskolci Egyetem (Węgry), Politechnique de Mons (Belgia), Politechnika Krakowska, University of Waterloo (Kanada), University of Minnesota (USA).