III. Krajowa Konferencja Nano i Mikromechaniki (KKNM 2012) zorganizowana w IPPT PAN dniach 4-6.07.2012 podobnie jak jej dwie poprzednie edycje - okazała się dużym sukcesem środowiska naukowego zajmującego się problematyka objęta zakresem tematycznym konferencji i przyczyniła się zarówno do wymiany informacji jak i doświadczeń w tym zakresie. W Konferencji wzięło w udział ponad 100 uczestników w przeważającej liczbie z Polski ale również z innych krajów jak USA, Dania, Izrael, Kanada, Niemcy a nawet Taiwan. Więcej na stronie http://fluid.ippt.pan.pl/KKNM2012/.