W seminarium promocyjnym projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) nt. "Nano-biomateriały oraz Modelowanie i Obrazowanie w Biomechanice", które odbyło się w dniu 6 lipca 2012 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wzięło udział ponad 100 uczestników z kilkunastu ośrodków naukowych. W programie seminarium http://cept.ippt.pan.pl/cept-konferencje.html z udziałem szeregu zagranicznych gości przewidziano prezentację możliwości badawczych z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu CePT w IPPT PAN, oraz swobodną dyskusję, której celem jest propagowanie projektu CePT oraz integracja środowiska.