Kierownictwo Studium Doktoranckiego
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Z A P R A S Z A

Wszystkich Doktorantów wraz z Opiekunami
oraz Osoby zainteresowane

Na Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013,
w ramach której przedstawiony zostanie wykład

pt.

Możliwości realizowania obliczeń i konstruowania wirtualnych środowisk na superkomputerze Instytutu - GRAFEN

Inauguracja odbędzie się dnia 5 października br. o godz. 10.00 w Auli na II p.