dr Piotr Korczyk laureatem konkursu MNiSzW na stypendia dla wybitnych młodych naukowców