dr Tomasz Kowalczyk laureatem konkursu MNiSzW TOP500 na finansowania szkolenia w zakresie komercjalizacji badań