dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk–Gajewska otrzymała Nagrodę im. Wacława Olszaka za monografię habilitacyjną: Micromechanical modeling of metals and alloys of high specific strengths